Studio Bajka

Škola baleta za decu i odrasle.

Studio Bajka

Škola baleta za decu i odrasle.

Predškolski uzrast

Program prilagođen deci uzrasta od 3 do 6 godina. Radi se na muzikalnosti, ritmičnosti, korektivnoj gimnastici i uvođenju dece u osnovne pokrete klasičnog baleta.

Školski uzrast

Uzrast dece od 7 do 14 godina. Rade se osnovni pokreti i koraci klasičnog baleta.

Pripreme za srednju baletsku školu

KLASIČAN BALET, rad po programu koji je namenjen upisu u srednju baletsku školu. MODERAN BALET, za decu bez završene niže baletske škole, pripreme za diferencijalne ispite.

Individualni časovi

Predviđeni svim ljubiteljima klasičnog baleta bez obzira na godine. Program zasnovan na individualnom dogovoru.